Spaghetti al pesto pantesco.
Nudeln mit Pesto aus Pantelleria.